2017 Devam eden Projeler

2016-3-TR01 KA105-036989 "Volunteerism Line from K-GEM to Europe-2 " Devam ediyor.

2016-3-TR01-KA105-036757, "Hazırlanın Dönüşüyoruz!" Devam ediyor.