K-GEM

Gençlere Kadınlara Dezavantajlı Gruplara Eğitime Teknolojiye Çevreye Duyarlı

Ortak konularda sosyal duyarlık sahibi bir arkadaş grubu olarak bilgi ve uzmanlıklarımızı nasıl aktarırız diye düşünerek 2008 yılında K-GEM i kurduk

Yenilikçi Derneğimiz Hakkında

K-Gem, Sivil toplum alanında farklı sosyal, eğitim ve kültürel geçmişe sahip kadın ve gençlere odaklı çalışmalarda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. 2008 yılında Ankara’da kurulmuştur. 2013 yılında Türk Ulusal Ajansı Tarafından Avrupa Gönüllü hizmeti Gönderen ve Koordine eden kuruluşu olarak akredite edilmiştir. Ana faaliyet alanı, bu hedef kitlenin kişisel gelişimini sağlamaya yönelik proje tabanlı eğitimler seminer, çalışma ziyaretleri ve kültürel değişim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana aktif olarak sosyal proje ve faaliyetlere katılmıştır. Çok sayıda gençlik projesinin yanısıra Çevresel ve kırsal çözümlere odaklı proje uygulamıştır.

Bizde Yeni Neler Var?

K-GEM ailesi olarak her geçen gün etkinlikler düzenliyor, etkinliklere katılıyor ve daha fazla ne yapabiliriz?'i ara vermeden düşünmeye devam ediyoruz. İşte son yaptıklarımız:

Ortaği olduğumuz Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğündeki K108 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyununun Akreditasyonu Ulusal Ajans tarafından onaylanmıştır (2020-1-TR01-KA108). K-GEM ile birlikte konsorsiyumda ODTÜ, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, AFS, TURKISHWIN ve KAGİDER bulunmaktadır. Bu çalışma Üniversite Sanayi işbirliği sürecine katkı vermeyi amaçlamaktadır.

Global ageing: a triumph and a challenge “GLO.AGE” “Küresel Yaşlanma Zafer mi Tehdit mi”

İtalya ADA derneğinin liderliğinde, İtalya, İspanya Yunanistan Türkiye Slovenya ve İsveç ortaklığındaki 2019-1-IT02-KA204-062272 Erasmus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projemizin açılış toplantısını” Corona” salgını nedeniyle online yaptık.

K-GEM Üniversite Sanayi işbirliği sürecine Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde katkı verecek konsorsiyumun ortağı oldu. Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğündeki K108 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyum Akreditasyonu Ulusal Ajans tarafından onaylandı ( 2020-1-TR01-KA108)-K-GEM 'in yer aldığı konsorsiyumda ODTÜ, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, AFS, TURKISHWIN ve KAGİDER bulunuyor.

Our Consortium was established with the partnership of strong universities and sectoral representatives of the two largest cities (Istanbul-Ankara) of Turkey which has the largest numbers of industrial development and need for qualified labour force with the aim of refreshing University-Industry collaborations in the region, introducing students with business life through high quality placements and thus by advancing their careers. Academic partners will pioneer regional, national and international University-Industry partnerships through enhanced relations with companies and NGOs in the region, while NGO partners will direct and supervise the internship search process and help to prepare the students for intercultural exchange as well as supporting their presence in the sector and will have an advantage in correctly employing these students in the right sectors and positions. Moreover, academic partners will help and support quality personnel education through information dissemination and personnel training and lecturing of academic partners. Each academic partner will also benefit from the staff mobility to improve exchange information and best practices between European institutions by the mobility that will be supported by the funds of the consortium. Our consortium also aims to provide qualified and experienced workforce to “Entrepreneurship” atmosphere in Istanbul and Ankara regions. With the mobility to certain areas related to entrepreneurship it is aimed to bring the outside knowledge to our country as well as building strong connections to enable to establish new business opportunities further for both parties’ individuals.

Yaratıcı Projelerimiz

Hepsi Koordinatör olduğumuz EVS projeleri Erasmus Staj Hareketliliği Konsorsiyumu Projeleri Koordinatör olduğumuz Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projeleri Birleşmiş Milletler GEF küçük destek projelerimiz Ortağı olduğumuz EVS ve Gençlik Değişimi Projeleri

Takımımız

Odak Gruplar

Gençlik

  Gençler arasında girişimcilik kültürünü, gönüllülük kültürünü geliştirmek, sınır ötesi iyi uygulamalar ve işbirliği için tarafları yakınlaştırmak, bilgi ve yeterliliklerini geliştirmek.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR

  Engelli gençlere gönüllülük çerçevesinde sınır ötesi hareketlilik fırsatı yaratarak onları yeni dünyalarla tanıştırıp yaşamlarına olumlu dokunmak, hoşgörü, dil becerisi ve kültürel zenginlik kazandırmak, mültecilerle ilgili sosyal toplumsal sorunların çözümünde ulusal ve uluslararası kuruluşlara analitik ve teknik danışmanlık sağlamak, gönüllülük ve gönüllü yönetimi planlamak.

Kadın

  Kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak, eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak, kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara plan ve programlara, “toplumsal cinsiyet bakış açısı”nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

EĞİTİM

  Proje tabanlı odak sorunlarla ilgili uluslararası katılımlı eğitim kursları düzenlemek, yüz yüze ya da teknoloji destekli eğitim çözümleri geliştirmek, sorun analizi çıktılarına dayalı uzman desteği vermek.

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

  Web tabanlı teknoloji destekli eğitim altyapıları desteği ve yönetimi sağlamak.

ÇEVRE

  Türkiye’ de her türlü tarım (organik, işlemesiz, iyi tarım uygulamaları, agro/eko turizm), hayvancılık, gıda, çevre, orman, kültür ve turizm ile uğraşan herkesin, kadını ön plana çıkartarak Avrupa Birliği çerçevesinde gelişmesi için düşünceler üretmek ve bunları ilgili makamlara iletmek, uygulamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak, doğal kaynaklar, kültürel miras, çevre ve sosyal dialog çalışmalarında bulunmak ve fikirler üretmek.

İrtibatta Kalalım

Bize Ulaşın

İletişim:
Email :

infoatk-gem.org

Adres :

Koç İkiz Kuleler A Blok Kat:3
Daire 9
Söğütözü/Çankaya/Ankara